The Deer Initiative

The Deer Initiative appoints new Deer Liaison Officer for Wales

News

Published date: 18/04/2018

Lee Oliver has been appointed the new Deer Initiative Deer Liaison Officer for Wales. Lee is a native Welsh speaker having been born and brought up on the beautiful Llŷn Peninsula. He has had a great love of the outdoors and country pursuits since childhood and went on to study a degree in ‘Environmental Risk Management’ in UWIC Cardiff.

On graduating college Lee spent time in South Africa working on a farm. Since 2001, Lee has worked for Keep Wales Tidy as a Community Officer working with volunteer groups. This work encompassed many projects; from protected species and invasive species to clean-up events.

In 2009 Lee was awarded a Winston Churchill Travelling Fellowship Award titled ‘The Control and Management of Invasive Species’ and travelled the length of New Zealand working on various projects with the New Zealand Department of Conservation and various private trusts.

Lee has a passion for both deer management and conservation and is excited to have joined the team at the Deer Initiative.

“I am genuinely thrilled to be joining a leader in the field of deer management, I have followed the Deer Initiative Best Practice guides for years which have helped me through both my DSC 1 and 2. I am looking forward to joining the team and working on the varied and interesting projects the Deer Initiative deliver.”

Mae Lee Oliver wedi cael ei benodi fel Swyddog Cyswllt Menter Ceirw newydd Cymru. Wedi ei eni a’i fagu ym Mhen Llŷn, Cymraeg yw ei famiaith. Ers yn ifanc iawn, mae yn ei elfen yn yr awyr agored ac wrth ei fodd â gweithgareddau’r wlad. Aeth ymlaen i astudio gradd mewn ‘Rheolaeth Risg Amgylcheddol’ yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Wedi iddo raddio, treuliodd amser yn gweithio ar ffarm yn Ne Affrica. Dechreuodd weithio i Cadwch Gymru’n Daclus yn 2001 fel Swyddog Cymunedol. Roedd y gwaith yn plethu sawl prosiect, yn amrywio o rywogaethau estron, rhywogaethau gwarchodedig a gweithio yn agos a gwirfoddolwyr wrth drefnu digwyddiadau glanhau yr amgylchedd.

Yn 2009, bu Lee yn llwyddiannus wrth dderbyn Gwobr Deithio Cymdeithas Winston Churchill, gan wneud ymchwil dan y teitl ‘Rheoli Rhywogaethau Estron’. Teithiodd ar hyd Seland Newydd gan weithio ar sawl prosiect gydag ‘Adran Gadwraeth Seland Newydd’ ac ymddiriedolaethau preifat eraill.

Mae gan Lee angerdd tuag at rheolaeth a chadwraerh ceirw, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn i ymuno a’r tim ym ‘Menter Ceirw’.

“Rwyf wedi gwirioni cael ymuno a sefydliad sy’n flaenllaw yn y maes o reoli ceirw. Rwyf wedi dilyn canllaw Arferion Da Menter Ceirw ers sawl blwyddyn, ac wedi llwyddo i gyflawni Tystysgrif Hela Ceirw 1 & 2 (DSC 1 & 2) o’i herwydd. Rwy’n edrych mlaen i weithio ar y prosiectau diddorol ac amrywiol a wnaed fel rhan o waith Menter Ceirw."


By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookies policy